MEghívó

***
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-02-054009 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett S-FORRÁS Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 1171 Budapest, Vízforrás u. 4. A. ép.) az Alapszabály III. 2 pontja alapján elektronikus levél és a honlapon történő felhívás útján összehívja közgyűlését

2021. év május 24. napjára 10:00 órára

az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:

 1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (Levezető elnök, valamint Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása).
 2. Az Igazgatóság beszámolója, az Igazgatóság Elnöke által az iskolaszövetkezet 2020. évi munkájáról, tájékoztatás a 2021. évi üzleti tervről.
 3. 2020. évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgálói jelentés ismertetése, a könyvvizsgáló Szigeti Ilona Gyöngyi által.
 4. A Felügyelő Bizottság (FB) beszámolója, a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleménye az iskolaszövetkezet 2020. évi gazdálkodásáról.
 5. Az iskolaszövetkezet 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról. (A beszámoló az iskolaszövetkezet honlapján a 2021. május 18. napjától elérhető https://s-forras.hu/diakmunka/ Erre figyelemmel a beszámoló számszaki adatai nem kerülnek ehelyütt rögzítésre.)
 6. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (4) bekezdése alapján tagok létszámának és adatainak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő bejelentése.
 7. Egyebek.

A közgyűlés helyszíne: 1173 Budapest, Mezőtárkány u. 2. (iroda helyiség)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, 8 napon belül, 2021. május 28. napján 10:00 órai kezdettel, fentivel azonos napirend mellett, az Iskolaszövetkezet megismételt közgyűlést tart, amely ülés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Iskolaszövetkezet korlátozottan cselekvőképes tagjának kézbesített jelen meghívó egyben a korlátozottan cselekvőképes tag törvényes képviselőjének értesítését is szolgálja a szövetkezetekről szóló törvény 2006. évi X. törvény alapján.

Az Iskolaszövetkezet felhívja a figyelmet arra, hogy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselője beleegyezése szükséges. E rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a közgyűlés összehívása nélkül, írásban szavaznak. (A törvényes képviselő szóban forgó hozzájáruló nyilatkozatát a mellékelt okirat megfelelő kitöltésével, vagy egyéb igazolható, arra alkalmas módon teheti meg.)

A szavazati jogot gyakorolni kívánó, korlátozottan cselekvőképes tagoktól kérjük, hogy előbbiekre legyenek különös tekintettel.

Kérjük, hogy a közgyűlésen az elsőként megjelölt időpontban szíveskedjék megjelenni, akadályoztatása esetén azonban a tagsági jogait a közgyűlésen meghatalmazott is gyakorolhatja. A meghatalmazást vagy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba – két tanúval aláíratva – foglaltan kell eljuttatni az Igazgatósághoz, legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig.

Kérjük a tagok megjelenését.

Budapest, 2021. május 7. napja

Tisztelettel:

Simkó Lívia
S-FORRÁS Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Igazgatósági elnöke

***


S-FORRÁS Szolgáltató Iskolaszövetkezet

székhely: 1171 Budapest, Vízforrás u. 4/A.

cégjegyzékszám: Cg. 01-02-054009

***

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-02-054009 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett S-FORRÁS Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 1171 Budapest, Vízforrás u. 4. A. ép.) az Alapszabály III. 2 pontja alapján elektronikus levél és a honlapon történő felhívás útján összehívja közgyűlését

2020. év szeptember hó 21. napjára 9:00 órára

az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:

 1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (Levezető elnök, valamint Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása).
 2. Az Igazgatóság beszámolója, az Igazgatóság Elnöke által az iskolaszövetkezet 2019. évi munkájáról, tájékoztatás a 2020. évi üzleti tervről.
 3. 2019. évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgálói jelentés ismertetése, a könyvvizsgáló Szigeti Ilona Gyöngyi által.
 4. A Felügyelő Bizottság (FB) beszámolója, a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleménye az iskolaszövetkezet 2019. évi gazdálkodásáról.
 5. Az iskolaszövetkezet 2019. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról. (A beszámoló az iskolaszövetkezet honlapján a 2020. május 10. napjától elérhető https://s-forras.hu/diakmunka/ Erre figyelemmel a beszámoló számszaki adatai nem kerülnek ehelyütt rögzítésre.)
 6. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása. Előterjesztés szerint a jelenlegi igazgatósági tagok megbízásának meghosszabbítása.
 7. A Felügyelő Bizottság (FB) tagjainak megválasztása. Előterjesztés szerint jelenlegi Felügyelő bizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása.
 8. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (4) bekezdése alapján tagok létszámának és adatainak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő bejelentése.
 9. A napirendi pontok alapján az alapszabály módosítása, illetve hatályosítása és a módosítás tartalmának ismertetése és elfogadtatása a közgyűlés által.
 10. Egyebek.

A közgyűlés helyszíne: 1173 Budapest, Mezőtárkány u. 2. (iroda helyiség)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, 8 napon belül, 2020. év szeptember hó 25. napján 9:00 órai kezdettel, fentivel azonos napirend mellett, az Iskolaszövetkezet megismételt közgyűlést tart, amely ülés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Iskolaszövetkezet korlátozottan cselekvőképes tagjának kézbesített jelen meghívó egyben a korlátozottan cselekvőképes tag törvényes képviselőjének értesítését is szolgálja a szövetkezetekről szóló törvény 2006. évi X. törvény alapján.

Az Iskolaszövetkezet felhívja a figyelmet arra, hogy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselője beleegyezése szükséges. E rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a közgyűlés összehívása nélkül, írásban szavaznak. (A törvényes képviselő szóban forgó hozzájáruló nyilatkozatát a mellékelt okirat megfelelő kitöltésével, vagy egyéb igazolható, arra alkalmas módon teheti meg.)

A szavazati jogot gyakorolni kívánó, korlátozottan cselekvőképes tagoktól kérjük, hogy előbbiekre legyenek különös tekintettel.

Kérjük, hogy a közgyűlésen az elsőként megjelölt időpontban szíveskedjék megjelenni, akadályoztatása esetén azonban a tagsági jogait a közgyűlésen meghatalmazott is gyakorolhatja. A meghatalmazást vagy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba – két tanúval aláíratva – foglaltan kell eljuttatni az Igazgatósághoz, legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig.

Kérjük a tagok megjelenését.

Budapest, 2020. szeptember 4. napja

Tisztelettel:

Simkó Lívia

S-FORRÁS Szolgáltató Iskolaszövetkezet

Igazgatósági elnöke

***